_
StartsidanLimträAtt välja LimträMiljöFrågor och svarInspirationPublikationerKontaktLimträLänkar


  Allmänt om limträ
Konstruktionstyper
Tekniska egenskaper
Ytbehandling
Underhåll
Kemiskt träskydd
Övriga praktiska råd
 

Konstruktionstyper

 

Olika konstruktionssystem beskrivs i Limträhandbok 2001. Här nedan ges några exempel.


1. och 2. Takbalkar, 2 stöd
3. Bärlina i nock, 3 stöd

4. Balk över öppning i yttervägg i 1/2 plans hus
5. Balk över öppning i yttervägg
6. Altantak - takbalkar över bärlina 2 st pelare
7. Bärlina under bjälklag
8. Golvbjälklag - fribärande

 
1. Raka balkar och pelare < 30 M
2. Krökta balkar och pelare 10-30 M
3. Sadelbalkar och pelare 10-30 M
4. Bumerangbalkar och pelare 10-30 M
5. Dragbandstakstolar och pelare 15-40 M
6. Treledsramar med fingerskarvade ramhörn 15-25 M
7. Treledsramar av sammansatt typ 15-30 M
8. Treledsramar  med krökta ramhörn 10-50 M
9. Treledsbågar 20-60 M
10. Fackverk 30-80 M


Byggnadstekniskt träskydd – exempel

Det bästa sättet att få en beständig konstruktion är att utföra detaljerna så att fukt inte stannar kvar i limträet. Ändträytor bör skyddas mot fuktinträngning vid kontakt med fuktiga material som till exempel betong. Här ges några exempel på utföranden av pelarfot och utkragande balkände.


1. Limträpelare
2. Fuktskydd, t ex hård board 5 mm spiklimmad mot pelarens ändträyta
3. Mellanlägg av stål, impregnerat trä eller betong
4. Betong eller annat fuktsugande underlag utomhus och i simhallar1. Limträpelare
2. Fuktskydd, t ex hård board 5 mm spiklimmad mot pelarens ändträyta
3. Betong eller annat fuktsugande underlag inomhus


 

1. Yttertakskonstruktion
2. Plåtavtäckning
3. Plåtinklädnad
4. Fasadliv
5. Luftning
6. Utkragande Limträbalk

  


Svenskt Limträ-
Utskriftsvänlig version av sidanUtskriftsvänlig version av sidan
Utskriftsvänlig version av sidan